Όροι χρήσηςΟ παρών δικτυακός τόπος (website) www.gigme.gr είναι ιδιοκτησία της εδρεύουσας στην Λευκωσία (οδός Ευαγόρου αριθ. 31) Εταιρείας με την επωνυμία «Tychetech Ltd» με ΑΦΜ CY10357073X. Μέσω αυτών η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες προβολής σε καλλιτέχνες (εφεξής επαγγελματίες) και τη δυνατότητα αναζήτησης αυτών και πρότασης συνεργασίας σε αυτούς από επισκέπτες της ιστοσελίδας (εφεξής χρήστες). Οι επαγγελματίες και οι χρήστες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνούν, οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχονται και συναινούν πλήρως.

Η ιστοσελίδα www.gigme.gr είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να δημιουργήσουν το προφίλ τους σε αυτή ώστε οι χρήστες που αναζητούν επαγγελματίες για την παροχή σχετικών υπηρεσιών να τους απευθυνθούν με σχετική πρόταση συνεργασίας.

H Tychetech δε συμμετέχει με κανέναν τρόπο στη συμφωνία που συνάπτουν οι επαγγελματίες και οι χρήστες. Οι χρήστες συμβάλλονται απευθείας με τους επαγγελματίες για τις υπηρεσίες που επιλέγουν. Η Tychetech δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά των επαγγελματιών, των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου κάνει χρήση της ιστοσελίδας και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

Χρήστες της εφαρμογής θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και με την ευρεία έννοια του όρου (users) όλοι ανεξαιρέτως όσοι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων χρήσης στην ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές και αναθεωρήσεις. Κάθε χρήση ή συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης ή ανανέωσης ή αναθεώρησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών, διαγραφών κλπ. Αυτοί οι ανανεωμένοι όροι θα υπερκαλύπτουν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των όρων χρήσης.

1. Πώς δουλεύει η Tychetech

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δημιουργηθούν προφίλ επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες καλλιτεχνών (μουσικών κ.α.) που θέλουν να προβληθούν σε αυτή ώστε οι χρήστες που αναζητούν τέτοιους καλλιτέχνες να έρθουν σε επαφή μαζί τους ώστε να τους προτείνουν συνεργασία για κάποια εκδήλωση, όπως ενδεικτικά μις συναυλία, ένα πάρτι, μια εταιρική εκδήλωση, κτλ.. Οποιοσδήποτε μπορεί να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα και να δει τα προφίλ που δημοσιεύονται, ωστόσο για να στείλει μια πρόταση συνεργασίας στους επαγγελματίες θα πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην υπηρεσία. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού από τους χρήστες στην ιστοσελίδα, τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούν και δημοσιεύουν θα παραμένουν στη βάση δεδομένων της εταιρείας μέχρι την ανάκληση συναίνεσης τους δηλαδή με την οριστική διαγραφή του προφίλ τους από την ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ σε περίπτωση που επιβεβαιώσουν πώς θέλουν να λάβουν σχετικές υπηρεσίες από κάποιον επαγγελματία που απάντησε θετικά σε αυτή, τότε τα προσωπικά τους δεδομένα θα προωθούνται στον επαγγελματία ώστε εκείνος να επικοινωνήσει μαζί τους για τις όποιες λεπτομέρειες αφορούν τη συνεργασία τους. Με την εγγραφή και τη δημοσίευση του προφίλ στην ιστοσελίδα της εταιρείας από τους επαγγελματίες, τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούν και δημοσιεύουν θα παραμένουν στη βάση δεδομένων της εταιρείας μέχρι την ανάκληση συναίνεσης τους δηλαδή με την οριστική διαγραφή του προφίλ τους από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Όπως αναφέρεται παραπάνω, η TYCHETECH παρέχει μια ιστοσελίδα για επαγγελματίες και χρήστες ώστε να γνωρίζονται μεταξύ τους διαδικτυακά και να κάνουν προτάσεις συνεργασίας οι χρήστες στους επαγγελματίες. Οι ευθύνες της TYCHETECH περιορίζονται απλώς στην παροχή διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας και δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετιζόμενη με τα προφίλ επαγγελματιών για την παροχή των υπηρεσιών τους. Συνεπώς, η επιλογή και κράτηση οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών γίνεται με ιδία ευθύνη των χρηστών της υπηρεσίας. Αντίστοιχα η TYCHETECH δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετιζόμενη με τα προφίλ χρηστών, τις εκδηλώσεις τους και τις προτάσεις συνεργασίας τους. Συνεπώς, η επιλογή και κράτηση οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών γίνεται με ιδία ευθύνη των χρηστών και των επαγγελματιών της υπηρεσίας. Η TYCHETECH δεν έχει τη δυνατότητα και δεν ελέγχει το περιεχόμενο των προφίλ των επαγγελματιών ούτε την παροχή, την ποιότητα, τις συνθήκες, την καταλληλότητα ή τη νομιμότητα της παροχής υπηρεσιών τους, ούτε αντίστοιχα ελέγχει τους χρήστες, τις εκδηλώσεις τους και τις προτάσεις συνεργασίας που εκείνοι κάνουν στους επαγγελματίες.

1.1. Απόρρητο

Η TYCHETECH χρησιμοποιεί σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες εταιρείες (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας, και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής (έλεγχος/συμμόρφωση) έρευνας) προς εσάς και προς όφελός σας.

Τα στοιχεία των χρηστών θα αποστέλλονται και στον επαγγελματία όταν ισχύουν για τα δύο μέρη (χρήστη και επαγγελματία) το κάτωθι:

α) κατόπιν επιβεβαίωσης από τον χρήστη μιας πρότασης συνεργασίας εφόσον ο επαγγελματίας απαντήσει με θετικό ενδιαφέρον σε μια πρόταση συνεργασίας από το χρήστη.

Τα στοιχεία ξεκλειδώνουν μόνο τότε και φυσικά και το τηλέφωνο και το email του χρήστη γίνονται εμφανή στον επαγγελματία. Αυτός είναι άλλωστε και ο τρόπος που θα επιτρέψει την περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ των μελών.

2. Όροι και Κανονισμοί για Επαγγελματίες

Προκειμένου να παρέχετε υπηρεσίες καλλιτεχνών μέσω της ιστοσελίδας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στο διαδίκτυο και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό (εφεξής «Προφίλ») ως επαγγελματίας. Με την εγγραφή, την αποστολή των στοιχείων σας και τη δημιουργία ενός προφίλ συναινείτε και δίνετε την άδειά σας στη TYCHETECH προκειμένου να προχωρήσει σε διαδικασία επαλήθευσης για λόγους ασφάλειας των πληροφοριών που χρησιμοποιήσατε μέσω διαδικτύου. Τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα τα οποία αποστέλλετε κατά την δημιουργία προφίλ σας, αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από τη TYCHETECH για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε λογαριασμό προφίλ ως επαγγελματίας ακόμα και αν αυτός είναι ανενεργός.

Επομένως εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στη TYCHETECH είναι αληθινές, αξιόπιστες και σωστές. Επιπλέον ότι θα φροντίσετε να ενημερώσετε τη TYCHETECH σε περίπτωση που θα υπάρξουν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.

Με την ολοκλήρωση και την αποστολή της διαδικτυακής εγγραφής μέσω της φόρμας στην Ιστοσελίδα, θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας (Εφεξής «Ηλεκτρονικό Μήνυμα Επιβεβαίωσης») στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας. Αυτό το Ηλεκτρονικό Μήνυμα Επιβεβαίωσης θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε το προφίλ σας.

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας της TYCHETECH , να μην επεξεργάζεστε ή αποκαλύπτετε σε τρίτους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άλλων συμμετεχόντων τα οποία μεταφέρονται ή γνωστοποιούνται με άλλον τρόπο σε εσάς.

Οφείλετε να διατηρήσετε τις πληροφορίες εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα (Εφεξής «Πληροφορίες Εισόδου») εμπιστευτικές και ασφαλείς. Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώματος και εννόμου συμφέροντος της TYCHETECH , η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τις Πληροφορίες Εισόδου σας και να αναστείλει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα στην περίπτωση που η TYCHETECH έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει κάποια από τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν κείμενο.

Μόνο με την εγγραφή σας ως επαγγελματίας και εφόσον αποδέχεστε τους όρους και κανονισμούς, η ιστοσελίδα θα σας παρέχει Υπηρεσίες όπως αυτές που περιγράφονται παρακάτω.

Πέραν των προϋποθέσεων εγγραφής που περιγράφονται στο Τμήμα 2.1. του παρόντος εγγράφου αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εγγραφή ως επαγγελματίας ενδέχεται να περιλαμβάνει και κάποιες πρόσθετες διαδικασίες επιβεβαίωσης.

Σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας της TYCHETECH μπορεί να απενεργοποιήσει το λογαριασμό προφίλ του και να τον ενεργοποιήσει οποτεδήποτε επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί να επαληθεύσει εκ νέου τα προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στη πλατφόρμα της εταιρείας, πλην οποιονδήποτε τροποποιήσεων τις οποίες πρέπει να γνωστοποιήσει στη TYCHETECH . Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να διαγράψει το προφίλ του, η TYCHETECH διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της και ενημερώνει μέσω mail τον εν λόγω επαγγελματία, ότι εντός 48 ωρών η TYCHETECH θα διακόψει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του. Ωστόσο, επειδή κατά την δημιουργία προφίλ σας στη TYCHETECH ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές σας πληροφορίες και συγκεκριμένα η φωτογραφία, από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων σας, καθώς η TYCHETECH δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

Σε περίπτωση διαγραφής προφίλ από επαγγελματία, η TYCHETECH διατηρεί στη βάση δεδομένων της, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του. Η TYCHETECH διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για διάστημα έως 48 μηνών για στατιστικούς και μόνο λόγους. Τα στοιχεία της ταυτότητας του επαγγελματία κρατούνται για 1 έτος στη βάση δεδομένων της TYCHETECH σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα διασταύρωσης προσωπικών στοιχείων και εν συνεχεία διαγράφονται με ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία τιμολόγησης, ο αριθμός σταθερού και/ή κινητού τηλεφώνου, και η διεύθυνση e-mail του επαγγελματία κρυπτογραφούνται για λόγους ασφαλείας με την εγγραφή του και τη δημιουργία προφίλ στην πλατφόρμα της TYCHETECH .

2.1. Υπηρεσίες TYCHETECH για Επαγγελματίες

Οι υπηρεσίες TYCHETECH προς τους επαγγελματίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Τη δυνατότητα δημιουργίας μιας σελίδας Προφίλ (περιλαμβανόμενης και μιας εικόνας και βίντεο), στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες.

- Τη δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχείων σας.

2.2.Προφίλ επαγγελματία

Εγγυάστε ότι είστε ο πάροχος των Υπηρεσιών που έχετε δημοσιεύσει στο Προφίλ σας.

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι το Προφίλ σας περιέχει έστω τις παρακάτω ελάχιστες δυνατές πληροφορίες:

- Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας,

- Μια περιγραφή για τις Υπηρεσίες σας και τα ενδιαφέροντά σας

Απαγορεύεται στον επαγγελματία να δημοσιεύει στο προφίλ του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά του φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθώς και δεδομένα που αφορούν της σεξουαλική του ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό του. Διευκρινίζουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση τα ως άνω δεδομένα θα είναι ορατά σε άλλους και η TYCHETECH δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη.

H TYCHETECH διατηρεί κάθε δικαίωμα να απενεργοποιήσει το προφίλ επαγγελματία που δεν συμμορφώνεται με τυχόν αλλαγές/ προσθέσεις /διορθώσεις στο προφίλ του κατόπιν ενημέρωσης, γραπτής ή τηλεφωνικής, απο το αντίστοιχο τμήμα. Εάν οι εν λόγω αλλαγές δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε διάστημα 48 ωρών, το προφίλ θα γίνει ανενεργό και θα μπορεί μόνο κατόπιν επικοινωνίας να το ενεργοποιήσει στο email hello@gigme.gr. Σε μια τέτοια περίπτωση το χρηματικό ποσό της συνδρομής που πιθανά έχει καταβάλλει ο επαγγελματίας, δεν επιστρέφεται.

2.2.1. Πρόσθετες υποχρεώσεις επαγγελματία


Επιλέγοντας να γίνετε επαγγελματίας, επιπροσθέτως προς τις γενικές σας υποχρεώσεις ως Χρήστης αυτών των Όρων, συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που αναρτάτε ο ίδιος-α σε ένα Προφίλ επαγγελματία, η προετοιμασία και η παροχή Υπηρεσιών προς χρήστες μέσω της Εφαρμογής, πρέπει:

- Να είστε ακριβείς, σωστοί και ενημερωμένοι

- Να παρέχετε όλη τη λογική φροντίδα με τρόπο που να είναι συνεπής με τα πρότυπα της υπηρεσίας που προσφέρετε

- Να μην παραβιάζετε κανένα εφαρμοστέο νόμο

- Να μην ενεργείτε με τρόπο παραπλανητικό, ή να έρχεστε σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε τρόπο με όλους τους χρήστες, με νόμους με αντικείμενο το ηλεκτρονικό εμπόριο,

- Να μην ενεργείτε άσεμνα, και δυσφημιστικά ή κατά την λογική κρίση του TYCHETECH να θεωρείστε επιθετικός-η και/ή ανάρμοστος-η

Για τη χρήση των Υπηρεσιών TYCHETECH οφείλετε:

- Να διατηρείτε ασφαλείς και εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, επικοινωνίας και συνομιλιών ανάμεσα σε εσάς και τους χρήστες και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία των Αιτημάτων

- Να διατηρείτε προσωπική τη χρήση των Υπηρεσιών TYCHETECH

- Να ενημερώνετε άμεσα τη TYCHETECH σε περίπτωση που έχετε λόγους να θεωρείτε ή να υποψιάζεστε ότι ένας επαγγελματίας ή ένας χρήστης έχουν παραβιάσει οποιονδήποτε από τους Όρους.

Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η TYCHETECH, διατηρεί στη δική της απόλυτη ευχέρεια τη δυνατότητα να διαγράψει το Προφίλ σας από την Ιστοσελίδα - ακόμη και στη περίπτωση που είναι premium μέλος- όταν κάποια πληροφορία που έχετε μεταφορτώσει ή κάποια άλλη ενέργεια δεν ανταποκρίνονται πλέον στα πρότυπα, τα οποία απαιτεί από τους επαγγελματίες στην Ιστοσελίδα, ύστερα από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση σε εσάς. Στην περίπτωση που διαγραφτεί ένα προφίλ λόγω πράξεων που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς και το ήθος της εταιρείας, δεν προκύπτει επιστροφή του ποσού της συνδρομής.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει τη συνεργασία με τον επαγγελματία και κατόπιν 3 αρνητικών αξιολογήσεων από διαφορετικούς χρήστες και ενώ ο μέσος όρος των αξιολογήσεων είναι κάτω των 3 αστεριών, ο επαγγελματίας είναι πιθανό να απενεργοποιηθεί από την υπηρεσία και ενημερώνεται μέσω εμαιλ.

3. Όροι και Κανονισμοί για χρήστες

Με την εγγραφή σας ως χρήστης και δεδομένης της αποδοχής σας αυτών των όρων και κανονισμών, η TYCHETECH θα σας παρέχει Υπηρεσίες αναζήτησης επαγγελματιών όπως αυτές αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και στο παρόν τμήμα. Θεωρείστε Χρήστης εάν πραγματοποιείτε Αιτήματα μέσω της Πλατφόρμας ή αναρτάτε αγγελίες ή κάνετε αξιολογήσεις στους επαγγελματίες με τους οποίους έχετε συνεργαστεί.

Τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα τα οποία αποστέλλετε κατά την δημιουργία προφίλ σας, αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από τη TYCHETECH για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε λογαριασμό προφίλ ως επαγγελματίας ακόμα και αν αυτός είναι ανενεργός.

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας της TYCHETECH μπορεί να απενεργοποιήσει το λογαριασμό προφίλ του και να τον ενεργοποιήσει οποτεδήποτε επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί να επαληθεύσει εκ νέου τα προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στη πλατφόρμα της εταιρείας, πλην οποιονδήποτε τροποποιήσεων τις οποίες πρέπει να γνωστοποιήσει στη TYCHETECH . Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να διαγράψει το προφίλ του, η TYCHETECH διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της και ενημερώνει μέσω mail τον εν λόγω χρήστη, ότι εντός 48 ωρών η TYCHETECH θα διακόψει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του. Ωστόσο, επειδή κατά την δημιουργία προφίλ σας στη TYCHETECH ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές σας πληροφορίες και συγκεκριμένα η φωτογραφία, από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων σας, καθώς η TYCHETECH δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

3.1. Υπηρεσίες χρήστη

Οι Υπηρεσίες για Χρήστη θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

- Τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια σελίδα Προφίλ

- Τη δυνατότητα να αναζητήσετε επαγγελματίες που έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, και να αποστείλετε Αιτήματα

- Τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με επαγγελματίες χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα

- Τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα. Event / εκδήλωση

- Τη δυνατότητα να κάνετε σχόλια και να βαθμολογείτε τον επαγγελματία

Αποδέχεστε και συμφωνείτε πως όλα τα Αιτήματα υπόκεινται σε διαδικασία αποδοχής από τους επαγγελματίες. Η TYCHETECH δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες οποιουδήποτε από τα δύο μέρη και επίσης η TYCHETECH δεν εγγυάται ότι θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του κάθε μέρους.

Τα στοιχεία των χρηστών θα αποστέλλονται και στον επαγγελματία όταν ισχύουν για τα δύο μέρη (χρήστη και επαγγελματία) το κάτωθι:

α) κατόπιν επιβεβαίωσης από τον χρήστη μιας πρότασης συνεργασίας εφόσον ο επαγγελματίας απαντήσει με θετικό ενδιαφέρον σε μια πρόταση συνεργασίας από το χρήστη.

Τα στοιχεία ξεκλειδώνουν μόνο τότε και φυσικά και το τηλέφωνο και το email του χρήστη γίνονται εμφανή στον επαγγελματία. Αυτός είναι άλλωστε και ο τρόπος που θα επιτρέψει την περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ των μελών.

3.1.2. Επιπλέον Υποχρεώσεις χρήστη


Οφείλετε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες TYCHETECH και την Ιστοσελίδα σύμφωνα με αυτούς του Όρους. Πιο συγκεκριμένα, όλο το περιεχόμενο και το υλικό το οποίο μεταφορτώνετε στο Προφίλ ή που χρησιμοποιείται προκειμένου να σχηματίσετε το Προφίλ σας, θα πρέπει να ακολουθεί τους όρους που σχετίζονται με τις Υποβολές Χρήστη, όπως ορίζονται στο τμήμα των Όρων του παρόντος κειμένου.

Ως χρήστης, είστε υπεύθυνος:

- Για την εξακρίβωση της ταυτότητας οποιουδήποτε επαγγελματία

- Να εξασφαλίζετε ότι διαθέτετε επαρκείς πληροφορίες που να σχετίζονται με οποιοδήποτε κίνδυνο απάτης και ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης της εξακρίβωσης για το αν ο επαγγελματίας διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να παρέχει τις υπηρεσίες του

- Οποιοδήποτε σχόλιο ή βαθμολόγηση του κάθε επαγγελματία να είναι δίκαιο, ειλικρινές και λογικό

- Για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχονται από τον επαγγελματία.

Για τη χρήση των Υπηρεσιών TYCHETECH οφείλετε:

- Να μην παρέχετε πληροφορίες (συμπεριλαμβανόμενου του Προφίλ σας) οι οποίες γνωρίζετε ότι είναι ανακριβείς, λανθασμένες, ατελείς, ψευδείς ή είναι είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν διαστρέβλωση των γεγονότων

- Να ενημερώνετε άμεσα τη TYCHETECH σε περίπτωση που έχετε κάποιο λόγο να πιστεύετε ή να υποψιάζεστε ότι ένας επαγγελματίας ή κάποιος άλλος χρήστης έχει παραβιάσει κάποιον Όρο που περιγράφεται ανωτέρω ή όταν ένα Προφίλ επαγγελματία δεν είναι αυθεντικό ή είναι λανθασμένο ή είναι ανακριβές και/ή ατελές.

Αναγνωρίζετε ότι αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη ως χρήστης να αποφασίσετε αν οι υπηρεσίες σας ταιριάζουν και να επιλέξετε με προσοχή τον επαγγελματία που θα σας τις παρέχει. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι επαγγελματίες μπορεί να λαμβάνουν θετικές κριτικές ή σχόλια για τις υπηρεσίες τους από την πλατφόρμα ή από άλλους χρήστες, η TYCHETECH δεν παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επαγγελματίες. Η TYCHETECH δεν λαμβάνει μέρος σε καμία συμφωνία ή συναλλαγή μεταξύ του Χρήστη και των επαγγελματιών. Ο επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει τη συνεργασία με τον χρήστη και κατόπιν 3 αρνητικών αξιολογήσεων από διαφορετικούς επαγγελματίες και ενώ ο μέσος όρος των αξιολογήσεων είναι κάτω των 3 αστεριών, ο χρήστης είναι πιθανό να απενεργοποιείται από την υπηρεσία και ενημερώνεται μέσω εμαιλ.

Η χρήση του site διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site.

4. Οικονομική πολιτική

Η TYCHETECH χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές σας. Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις τους.

4.1 Τιμολόγηση και πληρωμή

Η χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών που χρησιμοποιείτε. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Για να πραγματοποιήσετε την αγορά σας μέσω της Ιστοσελίδας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτήν. Στη φόρμα αγοράς που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή.

Η απόδειξη πώλησης / τιμολόγιο παροχής υπηρεσίων θα ανεβαίνει στο λογαριασμό σας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς.

4.1.1 Περίοδος συνδρομής.

Οι 2 διαθέσιμες συνδρομές για τις υπηρεσίες μας είναι ετήσιες και θα τιμολογούνται σύμφωνα με την μέθοδο πληρωμής σας την προηγούμενη ημερολογιακή μέρα που ξεκίνησε η συνδρομή σας.

4.1.2 Τρόποι πληρωμής.

Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της κάρτας που έχετε επιλέξει για την πληρωμή επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα και πηγαίνοντας στο «Ο Λογαριασμός μου». Αν αποτύχει μία πληρωμή λόγω λήξης της κάρτας, μη επαρκούς ποσού, ή οτιδήποτε άλλο, και δεν αλλάξετε ή ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, μπορούμε να διακόψουμε την πρόσβαση στην υπηρεσίας μας μέχρι να διευθετηθεί η πληρωμή. Στην περίπτωση διακοπής της συνδρομής, ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει τη συνδρομή στην αρχική της χρέωση.

Για συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής ο Πάροχος της κάρτας μπορεί να χρεώσει φόρους και έξτρα χρεώσεις, ελέγξτε το με τον Πάροχο της κάρτας σας.

4.1.3 Χρεώσεις – Ανανέωση – Ενδεικτικά παραδείγματα

Όλες οι χρεώσεις γίνονται (το νωρίτερο) 24 ώρες πριν από τη λήξη της συνδρομής τους.
Για αυτό το λόγο θα πρέπει η απενεργοποίηση της συνδρομής από το Χρήστη να γίνει τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν, έτσι ώστε ο Χρήστης να προλάβει να απενεργοποιήσει τη συνδρομή του.

Στη περίπτωση που κατόπιν αυτόματης χρέωσης της κάρτας σας για ανανέωση της συνδρομής, για την οποία σας ενημερώνουμε μέσω email, δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη συνδρομή σας για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της TYCHETECH , έχετε το δικαίωμα εντός 14 ημερών από την τελευταία ανανέωση να μας ενημερώσετε μέσω email, ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994.
Η TYCHETECH εντός 14 ημερών από τη δηλωθείσα υπαναχώρηση σας, υποχρεούται να σας επιστρέψει το ποσό της τελευταίας ανανέωσης συνδρομής σας, το οποίο έχει χρεωθεί αυτόματα στη κάρτα σας. Επιστροφές πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή κατόπιν γραπτής ενημέρωσης και έγκρισης της εταιρείας.
Η απενεργοποίηση του προφίλ σας και των προσωπικών σας στοιχείων από την πλατφόρμα της TYCHETECH είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

4.1.4 Ακύρωση.

Μπορείτε να ακυρώσετε την συνδρομή όποτε το επιθυμήσετε, και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της TYCHETECH μέχρι να λήξει η ημερομηνία της συνδρομής που έχετε ήδη χρεωθεί. Η TYCHETECH δεν παρέχει επιστροφές ή πίστωση για μερική χρήση της υπηρεσίας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας από το προφίλ σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της TYCHETECH στο hello@gigme.gr ώστε να λάβετε οδηγίες για την απενεργοποίηση της συνδρομή σας.

Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αν δεν γίνει η απενεργοποίηση από τους ίδιους τους χρήστες της πλατφόρμας.

4.1.5 Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και στις χρεώσεις.

Η TYCHETECH έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους της χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης της επικείμενης αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ενδέχεται να αλλάξουν η Προμήθεια και/ή οι Χρεώσεις ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας σας γραπτώς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής, αφού έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση, θα θεωρείται αυτόματα αποδοχή της νέας Προμήθειας και/ή Χρεώσεων από εσάς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στην Προμήθεια και/ή τις Χρεώσεις, μπορείτε να τερματίσετε τη συμφωνία μαζί μας, απενεργοποιώντας τη συνδρομή σας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να αγοράσετε άλλες υπηρεσίες ή προσφορές προϊόντων που μπορούν να προσφερθούν έναντι αμοιβής, εξουσιοδοτείτε τη TYCHETECH να χρεώνει/επιλέξει πάροχο πληρωμής για τις Υπηρεσίες ή / και των προϊόντων που αγοράζετε.

4.2 Πολιτική Πληρωμών και Επιστροφών


Για να χρησιμοποιήσει ο Χρήστης τις Υπηρεσίες της TYCHETECH, θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερος στην συνδρομή του στο TYCHETECH, σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο, όπως αναρτάται αναλυτικά στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες που αγοράζει.

5. Πρόσθετη Εξαίρεση Εγγυήσεων για Επαγγελματίες

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η TYCHETECH σας παρέχει μόνο την ευκολία να προβάλλετε το προφίλ σας ώστε να παρέχετε τις επαγγελματικές / καλλιτεχνικές σας υπηρεσίες. Η TYCHETECH δεν εγγυάται ότι θα βρείτε χρήστες ή πως θα επιτύχετε γενικότερα οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα.


Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η χρήση και η εξάρτησή σας αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία που υπάρχει στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με δική σας ευθύνη και από μέρους μας δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά και απώλεια που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς και την εξάρτησή σας για τέτοιες πληροφορίες. Έχετε την υποχρέωση να διεξάγετε τη δική σας έρευνα και να διασφαλίσετε ότι θα συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις που ισχύουν για εσάς. Η TYCHETECH δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε δική σας αποτυχία να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε σχετικό νόμο και κανονισμό, που ενδέχεται να ισχύει στην περίπτωσή σας κατά τη χρήση της Πλατφόρμας.


Συμφωνείτε, επιπλέον, ότι η TYCHETECH δεν προχωρά σε εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.
Συνεπώς, η TYCHETECH δεν εγγυάται:

- τον επικαιροποιημένο χαρακτήρα, την πληρότητα ή την ακρίβεια του Προφίλ οποιουδήποτε χρήστη

- ότι τα Αιτήματα που πραγματοποιούν οι χρήστες είναι αυθεντικά

- την ταυτότητα των χρηστών που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.

Αναγνωρίζετε, επίσης, ότι η TYCHETECH δεν έχει τον έλεγχο και συνεπώς καμία ευθύνη αναφορικά με τη συμπεριφορά, την απόκριση και την ποιότητα των χρηστών στην Ιστοσελίδα.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επικοινωνία και επακόλουθες συναλλαγές με χρήστες (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων μόνο των όρων). Εσείς, οι επαγγελματίες συνεπώς, αποζημιώνετε τη TYCHETECH πλήρως σε περίπτωση απαιτήσεων για απώλειες, ζημιές, χρηματικό κόστος, αξιώσεις και έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί η TYCHETECH (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων μόνο σε τέτοιες απώλειες και ζημιές που θα προκληθούν στη TYCHETECH αναφορικά με ασθένειες, νόσους ή θανάτου οποιουδήποτε, που θα μπορούσαν να προκύψουν από ή σε σχέση με τις ενέργειές σας ή παραλείψεις κατά τη χρήση της Πλατφόρμας), που προέρχονται από ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή στην Ιστοσελίδα.

6. Πρόσθετη Εξαίρεση Εγγυήσεων για Χρήστες

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες που παρέχονται από τη TYCHETECH περιορίζονται στο να προσφέρουν σε εσάς μια πλατφόρμα προκειμένου να επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με επαγγελματίες. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, η TYCHETECH δεν εγγυάται:
ότι θα βρείτε Υπηρεσίες κατάλληλες για τις δικές σας απαιτήσεις, την κατάσταση κάθε επαγγελματία ή ότι συμμορφώνεται σε οποιοδήποτε πρότυπο ποιότητας ότι τα Προφίλ των επαγγελματιών είναι αυθεντικά ότι οι πληροφορίες και τα έγγραφα που εμφανίζονται στο Προφίλ του επαγγελματία είναι αυθεντικά, έγκυρα, ακριβή ή αλλιώς πλήρη
σχετικά με την ταυτότητα των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.

Ως χρήστης και επαγγελματίας, εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της εφαρμογής μόνο για προσωπική σας χρήση και όχι για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό και της μεταπώλησης των Υπηρεσιών αυτών.
Η TYCHETECH δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για την ποιότητα ή για την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας από τους επαγγελματίες.

Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τους επαγγελματίες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να συμφωνηθούν ανάμεσα σε εσάς και τον επαγγελματία.
Στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαφωνία ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε επαγγελματία συμφωνείτε ότι η TYCHETECH δεν είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε (συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριζόμενης μόνο, οποιασδήποτε ζημιάς ή τραυματισμού) που τυχόν υποστείτε και η TYCHETECH αποδεσμεύεται ως μη υπεύθυνη για οτιδήποτε ενδέχεται να υποστείτε ή για οτιδήποτε σχετίζεται με την εν λόγω διαφορά.

Σχόλια και άλλο υλικό που δημοσιοποιείται στην Ιστοσελίδα ή που παρέχεται από τη TYCHETECH δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως συμβουλές που μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί. Επομένως η TYCHETECH αποποιείται κάθε ευθύνης από την εμπιστοσύνη που μπορεί να επιδείξει κάποιος Χρήστης ή κάποιος ο οποίος μπορεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενό της. Επιπλέον, η ευθύνη αναφορικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση πληροφορίες, υποδείξεις και συμβουλές οι οποίες σας δίνονται από τη TYCHETECH πρέπει να παραμένει αποκλειστικά προσωπική, σε εσάς.

Η TYCHETECH δεν επιθυμεί με κανέναν τρόπο να συμμετάσχει, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε επικοινωνία, συναλλαγή, συνάντηση, διευθέτηση ή σχέση ανάμεσα σε εσάς και άλλους Χρήστες. Συνεπώς η TYCHETECH σας συστήνει να πάρετε όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις όταν επικοινωνείτε με άλλους, συναναστρέφεστε κοινωνικά και μετέχετε σε κοινωνικές συγκεντρώσεις ή συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των συναλλαγών με άλλους Χρήστες.

7. Παράπονα και Τερματισμός

Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε ένα παράπονο σχετικά με κάποιον άλλο Χρήστη για παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα «Επικοινωνήστε Μαζί Μας», που υπάρχει διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα. Η TYCHETECH θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να απαντήσει στα παράπονά σας μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να πραγματοποιήσει λογικές ενέργειες που θεωρεί πρέπουσες, προκειμένου να επιλύσει ή να διορθώσει το ζήτημα που προκαλεί τα παράπονα.
Η TYCHETECH ενδέχεται να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση των Υπηρεσιών εάν:
οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος δικτύων επικοινωνίας της TYCHETECH σταματήσει να διαθέτει τις υπηρεσίες του στη TYCHETECH για οποιονδήποτε λόγο, η TYCHETECH πιστεύει ότι εσείς ή κάποιος, ο οποίος χρησιμοποιεί τα στοιχεία εισόδου σας στην Ιστοσελίδα έχει αποτύχει να ανταποκριθεί με έναν ή περισσότερους από τους παρόντες Όρους, η TYCHETECH πιστεύει ότι πραγματοποιείται δόλια χρήση, κακή χρήση ή κατάχρηση των Υπηρεσιών, η TYCHETECH πιστεύει ότι έχετε δώσει λάθος, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Με τον τερματισμό, η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα θα πάψει να υφίσταται και η TYCHETECH έχει το δικαίωμα να διαγράψει το Προφίλ σας.

Η «εταιρεία» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η «εταιρεία» παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ" και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η «εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Η «εταιρεία» δεν φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες, είτε είναι ή/και δεν είναι διαθέσιμες από το σύστημά της. Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή, την κοινή λογική και κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε.

Συνεπώς, οι χρήστες του www.gigme.gr , χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Στην ιστοσελίδα της «εταιρείας» ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της «εταιρείας» υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.gigme.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η «εταιρεία» αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.gigme.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.gigme.gr .

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της «εταιρείας».

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. H «εταιρεία» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η «εταιρεία» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εταιρεία διαφωνεί και είναι ενάντια στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Η «εταιρεία» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και επειδή το www.gigme.gr είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους ή χρήστες ρητώς απαλλάσσετε την «εταιρεία» (και τους ανώτερους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και προστηθέντες μας και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό μας) από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση της εφαρμογής μας.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του www.gigme.gr παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η «εταιρεία» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυση διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

8. Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) www.gigme.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την «εταιρεία» προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην «εταιρεία» ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «εταιρεία» ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της «εταιρείας» ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.gigme.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «εταιρείας» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «εταιρείας» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τελευταία ενημέρωση 28 . 05 .201 9